Vasker tunneler før jul

Rennfast-tunnelene skal skrubbes frem mot jul. Dermed blir det perioder med kolonnekjøring.

Ved midnatt natt til mandag starter Statens vegvesen vasking av E39 Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.

– Tunnelvask er viktig for trafikksikkerheten. Vi vasker blant annet selve veibanen, nødstasjoner med utstyr og kamera inne i tunnelene, forklarer byggeleder Rowan W. Zwart i Statens vegvesen.

Kolonne om nettene

Tunnelvaskingen starter i Byfjordtunnelen klokken 00.01 mandag 3. desember.

Da blir det kolonnekjøring fram til vaskingen er ferdig 06.00 morgenen etter. Klokken 22.00 mandag kveld fortsetter arbeidet, da også med kolonnekjøring.

En tunnel om gangen

Når Byfjordtunnelen er ferdig vaska, starter det tilsvarende arbeidet i Mastrafjordtunnelen. Også her blir det kolonnekjøring etter samme mønster.

Det kan hende at entreprenøren bytter fra Byfjordtunnelen til Mastrafjordtunnelen i løpet av natten.

Vaskinga av begge de to Rennfast-tunnelene skal være ferdigstilt til klokken 06.00 torsdag 6. desember.