Varhaug-drapet: Aktor vil ha forvaring

Statsadvokat Nina Grande la ned påstand om at 19-åringen dømmes til forvaring med en tidsramme på 12 år og med en minstetid på åtte år.

Mandag holdt statsadvokat Nina Grande sin prosedyre i Varhaug-saken. Der la hun ned påstand om at 19-åringen, som er tiltalt for å ha drept Sunniva Ødegård den 29. juli i fjor, blir dømt til forvaring med en tidsramme på 12 år og med en minstetid på åtte år.

Ifølge Grande er en tidsbestemt straff ikke nok til å verne samfunnet mot ny vold fra 19-åringens side.

Forvaring kan idømmes personer der det er en nærliggende fare for nye straffbare handlinger og når det gjelder barn under 18 år er det svært strenge vilkår for å kunne dømme dette.

– Adgangen er meget snever til å kunne idømme forvaring overfor barn, og kan bare brukes dersom det er tvingende nødvendig for å verne andre, sa Grande.

Hun ga uttrykk for at 19-åringen hadde opptrådt kaldblodig da han drepte Sunniva og viste til at han hadde gått tilbake til stedet der hun lå og skjendet liket av henne noen timere senere etter at drapet hadde funnet sted.

– Her er det en nærliggende fare for at han gjøre noe tilsvarende og faktum i denne saken gjør at det finnes ekstraordinære vilkår, sa Grande.

Loven er slik at maksimalstraff for barn under 18 år er fengsel i 15 år. Dersom retten kom til at 19-åringen skulle dømmes til en tidsbegrenset straff sa Grande at hun mente at fengsel i 12 år var en passende straff.

Grande startet sin prosedyre med å gå gjennom bevisvurderingen.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – 19-åring ikke psykotisk

Erkjent

– Tiltalte har erkjent at det var han som drepte fornærmede, men dette er ikke nok til å kunne dømme ham, sa Grande og viste til de øvrige bevisene i saken.

Blant annet foreligger det en rekke tekniske bevis på forskjellige gjenstander som knytter 19-åringen til drapet samt øvrige bevis i saken.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – Søkte etter drap, tortur og overgrepsbilder

Planlagt

Grande ga også uttrykk for at hun mener at drapet var planlagt, men at det er usikkerhet rundt motivet.

Ifølge Grande er det han har fortalt om likskjendingen oppkonstruert og tilpasset etter de øvrige opplysningen i saken.

Grande viste også til de sakkyndiges forklaring om at 19-åringen var strafferettslig tilregnelig og at dersom han hadde en psykose i tiden for drapet så var denne rusutløst og selvpåført.

Bistandsadvokat Harald Øglænd snakket om hva denne saken hadde medført for Sunnivas foreldre. Han la ned påstand om at 19-åringen ble dømt til å betale 350.000 kroner til hver av Sunnivas foreldre. I tillegg la han også ned påstand om at han ble dømt til å betale 70.000 kroner i faktiske utgifter.

LES OGSÅ: Brast i gråt da han forklarte seg om funn av Sunniva

19-åringens forsvarer, Tor Inge Borgersen, mener at det er tvil om det er snakk om en rusutløst psykose.

Han har ført en rekke vitner i form av 19-åringen behandlere som mener at han har vært psykotisk i hele perioden etter drapet, og at denne ikke er rusutløst. Borgersen mener at hans klient kan ha hatt en underliggende psykose før drapet og at det hersker tvil om hans tilregnelighet.

Ifølge Borgersen er han heller ikke enig i at vilkårene for forvaring er til stede, at aktors straffpåstand er for streng. Han legger ned påstand om at hans klient frifinnes, og subsidiært anses på mildeste måte.