Varhaug-drapet: – 19-åring ikke psykotisk

Det er foretatt en observasjon av 19-åringen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård. Den konkluderer med at han ikke var psykotisk i fjor høst.

Det er foretatt en observasjon av 19-åringen over seks uker ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus i Bergen i oktober og november i fjor. Psykiater Anders Hartwig var overlege på avdelingen som har foretatt observasjonen av 19-åringen for å finne ut om han var psykotisk på dette tidspunktet. Han sier at det er to psykiatere og åtte sykepleiere som har pratet med 19-åringen. 

– Det ligger i vårt mandat at vi presser litt når vi snakker med ham, blant annet dersom han kom med usannheter så kunne vi presse ham litt på dette, og han reagerte ulikt, sa Hartwig og kom med et eksempel på hvordan dette skjedde overfor ham.

– Tre ganger stoppet observanden opp og stirret på meg til det ble så ubehagelig at jeg måtte vike blikket. Han sa at det bare var med meg han kunne oppføre seg slik – og det var fordi jeg ikke trodde på ham. Hartwig og teamet har kommet til at 19-åringen ikke var psykotisk da han var hos dem under oppholdet i Bergen.

Flere spørsmål

Han fikk flere spørsmål om dette av sakkyndig psykolog Tor Ketil Larsen.

– Han hørte ikke stemmer da han var hos oss, det var noen sporadiske kommentarer til sykepleiere først, men han avkrefter enhver form for stemmehøring etter hvert, sa Hartwig og fortsatte:

– Tankeforstyrrelser. Han har fortalt at andre kunne lese tankene hans, men bar ikke preg av dette hos oss. Han har fortalt at dette gikk over da han kom i fengsel, og at han ikke har merket dette i ettertid.

Om Avicii

Den avdøde artisten Avicii har vært et tema under rettssaken. Dette fordi 19-åringen har hevdet at han var bror til Avicii og fortalt om kommunikasjon mellom dem. Ifølge Hartwig var det ingen ting som tydet på at 19-åringen trodde på en slik relasjon.

– Han snakket om det da vi spurte ham om det, men vi så dette Avicii-sporet som ett av mange han prøvde ut på oss. Ved å spørre mer inngående endret han det at han hadde en annen link til Avicii, eller at han ikke var broren likevel.

Han fortalte at alle i gruppen som har jobbet med 19-åringen var kjent med påstandene om Avicii og det var bred enighet i gruppen om at dette ikke var symptomer på en psykose.

– Har du vært i tvil, eller for å spørre på en annen måte. Er du sikker på din konklusjon? spurte lagdommer Håkon Meyer.

– Ja. Vi er enige om dette og vi er trygge på at vår rapport står seg, men om tvil så ja. I oktober 2018, da han kom til oss, var vi i tvil, han var en ung gutt som hadde begått en alvorlig drapshandling, men den tvilen ble mindre etter hvert, sa Hartwig.

Saken fortsetter torsdaf med de sakkyndiges forklaringer, før statsadvokat Nina Grande og forsvarer Tor Inge Borgersen skal komme med sine prosedyrer.