Våpenbutikk har gått konkurs

Mandag var det slutt for en jakt- og våpenbutikk i distriktet.

Det var Våpenhuset AS som var i retten og meldte oppbud.

Butikken har de senere årene holdt til i Lervigsveien på Storhaug og har drevet med samlervåpen, jaktvåpen og utstyr til jakt.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

Våpenhuset AS opplyste i retten å ha en samlet gjeld på 550.000 kroner.

Butikken opplyste videre at selskapets aktiva har en anslått verdi på 450.000 kroner.

LES OGSÅ: Byggefirma har gått konkurs

Virksomheten var fram til mandag igangværende.

Våpenhuset omsatte i 2015 for omkring 1,8 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 97.000 kroner.

LES OGSÅ: Elektrobutikk har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til Våpenhuset AS antas til å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

LES OGSÅ: Elektroverksted har gått konkurs

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. september i år.

LES OGSÅ: Skisenter har gått konkurs