Vannscooterfirma slått konkurs

Mandag var det slutt for et firma som har drevet med vannscootere.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at firmaet Jetservice AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 180.526 i skyldig arbeidsgiveravgift, tvangsmulkt og forskuddstrekk.

Jetservice har holdt til i Sandnes og har blant annet drevet med utleie av vannscootere.

Ingen fra firmaet møtte i retten og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Ba om å bli slått konkurs

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og at det foreligger et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I tillegg ble det lagt til grunn at det skyldneren ikke er i stand til å gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

I den forbindelse ble det også vist til at det er holdt utleggsforretning hos skyldneren med intet til utlegg.

Dermed ble lagt til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 29. oktober i år.

LES OGSÅ: Kyllingprodusent slått konkurs

LES OGSÅ: Storkiosk gikk konkurs