Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Vaktmesterfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med bygge- og vaktmestertjenester gikk tirsdag konkurs.

Det var firmaet Bolig & Utemiljø AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Der opplyste firmaet at de har en gjeld på to millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 40.500 kroner.

Bolig & Utemiljø AS har holdt til i Sandnes og har drevet med bygging og vaktmestertjenester og omsatte i 2018 for 5,4 millioner kroner.

Bolig & Utemiljø AS fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1,7 millioner kroner.

Driften i firmaet var fram til tirsdag igangværende.

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at Bolig & Utemiljø AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. desember.

LES OGSÅ: Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld

LES OGSÅ: Forsøkte å låne penger, men kom ikke i mål. Dermed ble han slått konkurs