Utstedte 55 forenklede forelegg

Politiet hadde kontroll på Forus og i Stavanger onsdag kveld.

Mellom klokken 17.00 og 19.30 utførte utrykningspolitiet trafikkontroll på Forusbeen.

14 forenklede forelegg ble skrevet for høy fart, og høyeste var 82km/t i 60-sonen.

Det ble også gjennomført en trafikkontroll i Dusavikveien i Stavanger i tidsrommet 16.00 og 19.30. 

41 forenklede forelegg ble skrevet for høy hastighet, og høyeste hastighet var 65km/t i 40-sone.