Illustrasjonsfoto.

Utga seg for å være rektor og forsøkte å lure elever

Ville at skoleelever skulle betale inn penger til ham.

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

17. august 2017 forledet han en mann til å betale inn 550 kroner i kontingent til en lokal volleyballklubb ved å utgi seg for å være denne volleyballklubben.

I stedet skal pengene ha gått til ham selv. Et nytt svindelopplegg fant sted den 20. august.

Denne gangen utga seg han for å være rektor på en skole på Sola og forsøkte å forlede elever til å betale inn penger til en fiktiv pengekasse.

«Handlingen voldte tap eller fare for tap for elever ved skolen», heter det i dommen.

7. september 2017 forsøkte han seg igjen. Denne gangen utga han seg for å være avdelingsleder ved en videregående skole i Stavanger. Også her forsøkte han å få elever i en klasse på skolen til å betale inn penger til en fiktiv pengekasse.

LES OGSÅ: Skoleklasse solgte toalettpapir – mor stjal pengene

Forfalskning

20-åringen ble også dømt for forfalskning.

Dette ved at han den 15. desember 2017 ettergjorde et brev og lot det framstå som om det var fra politiet.

Når det gjaldt bedrageriene kom retten til at disse kvalifiserte til en kortere betinget fengselsstraff. Når det gjaldt forfalskningen mente retten at det forelå sterke allmennpreventive hensyn.

LES OGSÅ: Tok pengene til samboeren bare noen timer etter at hun døde

Ikke rettspraksis

Samtidig kom retten til at det ikke forelå sammenlignbar rettspraksis da de fleste forfalskningstilfellene gjelder vitnemål, kjøresedler og resepter.

«I denne saken framstår dokumentet som svært uprofesjonelt hva gjelder utforming og språk, noe som også er årsaken til at mottaker leverte brevet til politiet og forholdet ble avdekket», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at en kortere betinget reaksjon var riktig også for dette forholdet.

Retten la også vekt på 20-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel uten at 20-åringen kan lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 26 dager.

For at han skulle få en følbar reaksjon ble han også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

LES OGSÅ: Tok pengene til samboeren bare noen timer etter at hun døde