Utested gikk konkurs

Med en gjeld på 850.000 kroner gikk et utested konkurs torsdag.

Det var Kaffekanna AS som torsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud. Kaffekanna AS har holdt til i Ryfylkegata på Storhaug i Stavanger og opplyste i retten å ha en gjeld på 850.000 kroner.

Selskapet opplyste også at aktiva er anslått til å ha lite eller ingen verdi.

Kaffekanna omsatte i 2017 for 3,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 211.000 kroner.

LES OGSÅ: Matbutikk slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn. Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 29. mai i år.

LES OGSÅ: Byggmesterfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 50 ansatte mister jobben