Utenlandsk vogntog med stor båt fikk kjøreforbud

Det ble både gitt kjøreforbud og gebyrer da Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 torsdag.

Resultatet var følgende:

75 kjøretøy ble kontrollert for vekt. To kjøretøy fikk gebyr for overlast, og måtte ut med henholdsvis 4700 og 2450 kroner i gebyr. I tillegg måtte de laste av før videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

LES OGSÅ: Fire tyske turister måtte ta taxi videre

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring

Et utenlandsk registrert vogntog som hadde med seg en stor båt fikk kjøreforbud grunnet bred last og feil merking av lasten.

Sjåføren måtte merke kjøretøyet med sideplater/lykter før videre kjøring.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med dette i vinduet

LES OGSÅ: Fikk bruksforbud på grunn av manglende hovedlys