Tyv raserte skole og stjal duftlys

En 25 år gammel mann har brutt seg inn i to skoler på Jæren.


25-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Sammen med en annen person brøt han seg inn i Bore ungdomsskole 10. mars 2017. Sammen med den andre personen brøt han seg også inn i Bore Barneskole dagen etter dette.

25-åringen forklarte at han i denne perioden gikk på Nav og at han trengte ekstra penger.

Ifølge 25-åringen tok de seg inn i ungdomsskolen via døren ved kunstgressbanen på baksiden av skolen.

De gikk deretter inn på skolen og foretok hærverk på dører, kontor og vinduer. De forsøkte også å åpne en safe med en øks, men fikk ikke opp denne.Utbyttet var en mobiltelefon, et par solbriller og et duftlys. I tillegg ble det foretatt hærverk for 153.500 kroner.

25-åringen forklarte at de kom seg inn på barneskolen på samme måte som på ungdomsskolen. Også her ble det gjort hærverk på dører, kontor og vinduer.

LES OGSÅ: «Drylte til» mannen som tok maten hans

Safe på tralle

De forsøkte også å kjøre en safe på skolen ned en trapp med en tralle. Safen falt av trallen, noe som blant annet medførte skader på trappetrinn.

Ifølge 25-åringen fikk de åpnet safen med en vinkelsliper de hadde tatt med seg, og delte deretter innholdet i safen.

Utbyttet var 18.000 kroner i kontanter og i tillegg forsynte de seg med én mobiltelefon og tre iPader.

Skadene på barneskolen har i etterkant blitt taksert til 186.900 kroner.

Retten kom til at 25-åringen i utgangspunktet skulle ha vært dømt til 120 dagers fengsel.

LES OGSÅ: Ville «inn til den deilige dama» og «ligge med henne». Da fikk han juling

Rabatt

I formildende retning ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse og retten kom til at han skulle få en tilståelsesrabatt på 25 prosent.

Retten kom også til at saken var blitt svært gammel og viste i den forbindelse til at saken var ferdig etterforsket sommeren 2017 og at saken ble liggende inaktiv hos politiet i ni måneder før den ble oversendt til retten.

I tillegg kom Jæren tingrett til at 25-åringen var i en ekstraordinær rehabiliteringssituasjon og at han derfor burde få muligheten til å dømmes til samfunnsstraff.

«Tiltalte har framlagt attest fra sin arbeidsgiver, som bekrefter at han er i arbeid, og at han har vist positiv forbedring når det gjelder holdning, vilje og ansvarsbevissthet», heter det i dommen.

Ifølge arbeidsgiveren fungerer 25-åringen godt sosialt og de er også fornøyde med hans arbeidsinnsats.

Retten viste også til at 25-åringen ikke har begått noen straffbare forhold etter skoleinnbruddene – og at også den lange saksbehandlingstiden taler for anvendelse av samfunnsstraff.

Dermed ble straffen satt til 75 timer samfunnsstraff. I tillegg ble han dømt til å betale 311.400 kroner i erstatning i solidaransvar med den andre personen til Klepp kommune.

Odd Rune Torstrup, 25-åringens forsvarer, sier at hans klient har gruet seg til denne saken i to år.

– Han er veldig glad for at han fikk samfunnsstraff og at han kan fortsette i jobben sin, sier Torstrup til RA.

LES OGSÅ: Dro opp kjolen til kvinne og tok henne på baken. Da fikk han bank