Trillebårfirma slått konkurs

Et firma som har produsert trillebårer har gått konkurs.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Trallnor AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 650.323 kroner i skyldig moms.

Trallnor har produsert trillebårer, jekketraller og annet løfteutstyr på Bryne.

I retten ble det opplyst at det per i dag ikke er drift i selskapet.

Trallnor AS omsatte for nesten 14 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten tre millioner kroner.

Styreleder i firmaet erkjente å skylde deler av kravet, men ikke alt. Han erkjente heller ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Kjøkkenfirma gikk konkurs

Bakgrunnen for det var at Trallnor AS skal ha utestående fordringer med en samlet verdi på 800.000 kroner.

Jæren tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren hvor det ikke var mulighet for å oppnå dekning for gjelden.

Retten mente også at det er høyst usikkert om og når betalingen av kundefordringene kan finne sted og hvilket beløp dette kan innbringe.

Dermed la retten til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs av ansatt

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs