Treningsfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med trening ble fredag slått konkurs.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en mann i 40-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 409.195 kroner i skyldig skatt og gebyrer for inntektsårene fra 2012 til 2018.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak i Sandnes som har drevet med trening.

Mannen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig forfall.

I den forbindelse ble det vist til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er lovlig forkynt for ham ved Namsfogden i Sandnes den 9. april i år.

LES OGSÅ: – Hundeforening gikk konkurs – kvinne forsynte seg av kassen

Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at mannen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. mai i år.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs