Illusyrasjonsfoto.

Treningsfirma gikk konkurs

Slutt for firma som har drevet med trening.

Det var firmaet Hoppetau AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Hoppetau har holdt til på Strandalandet og har drevet innenfor bransjen undervisning innen idrett og rekreasjon – og har vært en Bayline-klinikk.

Hoppetau AS opplyste i retten å ha en gjeld på 41.095 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva av verdi.

Firmaet omsatte for 318.000 kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 60.000 kroner. 

LES OGSÅ: Bilverksted gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn. 

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Øystein Hus er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. oktober.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs