Tre kjøretøy fikk kjøreforbud etter kontroll

Statens vegvesen har vært ute.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollplass på E 39 ved Helleland mellom klokken 10.00 og klokken 18.00 torsdag. Kontrollørene fra Statens vegvesen sjekket blant annet vekt, lastsikring, dokumenter, vinterdekk og antall snøkjettinger.

77 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt.

Tre kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast. Ett kjøretøy fikk 3350 kroner i gebyr, og her måtte det avlastes og omlastes for videre kjøring.

Ett kjøretøy ble stoppet på kontrollplassen uten å ha med seg riktig antall snøkjettinger, sjåføren fikk gebyr på 750 kroner for dette.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. I alle tilfellene ble det gitt mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Det ble skrevet ut to gebyrer for kjøring uten å ha gyldig bombrikke. Prisen for å kjøre uten dette var i disse tilfellene 8000 kroner til hver sjåfør.

Én sjåfør kjørte med en gjenstand i frontvinduet som hindret sikten, noe som gjorde at føreren fikk kjøreforbud og pålegg om å fjerne gjenstanden før videre kjøring.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre