Transportfirma slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten og Stavanger Kemnerkontor som begjærte at en 49 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på I59.436 kroner fra Skatteetaten og 182.336 kroner fra kemneren, totalt 34l.772 kroner.

49-åringen har drevet et transportfirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. Han forklarte i retten at han trodde at han hadde fått en nedbetalingsplan, noe han også har forholdt seg til de siste månedene. Han ble derfor skuffet når han fikk vite at han hadde fått et avslag når det gjaldt denne. 

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs

”Skyldneren bestrider ikke kravene. Han erkjenner også at han ikke har midler til å dekke kravet uten en nedbetalingsordning. Det er også avholdt utleggsforretning mot skyldneren men uten at det finnes frie midler å ta utlegg i”, heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett. 

Dermed la retten til grunn at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.   

Skiftesamling vil bli holdt 8. januar neste år.

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs