Transportfirma slått konkurs

16 ansatte mister jobben i forbindelse med at firmaet ble slått konkurs.

Det var Skatteetaten, Kemneren i Stavanger og Jæren kemnerkontor som begjærte at Eltervåg Transport AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.390.000 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

Eltervåg Transport AS holder til i Stavanger og fram til fredag var virksomheten igangværende. Firmaet har drevet med containere og transport og har hatt 16 ansatte.

Eltervåg Transport AS omsatte for 15,8 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et resultat før skatt på 281.000 kroner.

Styreleder i firmaet opplyste i retten at ved hjelp av et låneopptak så kunne han betale 400.000 kroner i dag. Eltervåg Transport AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at firmaets eiendeler i vesentlig grad består av kundefordringer med en anslått verdi på omkring to millioner kroner.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

Firmaet opplyste også at den samlede gjelden er på 3,1 millioner kroner.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og kom til at Eltervåg Transport AS var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. juni i år.

LES OGSÅ: Betongfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 50 ansatte mister jobben