Transportfirma slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et transportfirma i distriktet.

Det var Skatt Vest og Stavanger kemnerkontor som begjærte at firmaet Aj Solutions AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 215.986 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgifter.

Aj Solutions AS har holdt til på Forus og har drevet med flytting og transport ved hjelp av bil.

Aj Solutions AS omsatte i 2017 for 2,3 millioner kroner om fikk samme år et negativt resultat før skatt på 198.000 kroner.

Firmaet har hatt åtte ansatte.

Aj Solutions AS erkjente å ikke være betalingsdyktig og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs i selskapet.

Firmaet opplyste også i retten at virksomheten er inn stilt og at de fleste ansatte er sagt opp.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Aj Solutions AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. desember i år.

LES OGSÅ: Bakeriutsalg gikk konkurs

LES OGSÅ: Garderobefirma slått konkurs