Jæren tingrett.

Transportfirma slått konkurs

Onsdag ble et transportfirma slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Jæren kemnerkontor som begjærte at en 51 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 571.365 kroner som stammer fra skyldig moms og manglende betaling av forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

51-åringen har drevet et transportfirma på Jæren som et enkeltpersonforetak.

Han erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste også at han ikke hadde noen eiendeler av verdi, men at han hadde annen gjeld og at denne var minst på 63.000 kroner.

51-åringen erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke konkurs.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot 51-åringen med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. mars i år.

LES OGSÅ: Kebabsted har gått konkurs