Transportfirma konkurs

Med en gjeld på 150.000 kroner er det slutt for transportfirmaet på Bryne.

Torsdag var selskapet Yes Erp & Logistics NUF (norsk avdeling av utenlands foretak) i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Selskapet holder til i Jernbanegata på Bryne og har drevet innen bransjen godstransport på vei.

Selskapet har vært registrert med seks ansatte.

LES OGSÅ: Vaktmesterfirma konkurs

Virksomheten er nå innstilt og alle ansatte er lovlig oppsagt.

Den samlede gjelden i selskapet er på 150.000 kroner, mens aktiva er anslått til 2000 kroner.

LES OGSÅ: Flyttebyrå konkurs

Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt 6. april i år.

LES OGSÅ: Driftsselskap bak Narvesen-butikker konkurs