Jæren tingrett.

Transportfirma har gått konkurs

Fredag gikk et transportfirma i distriktet konkurs.

Det var firmaet Løland Transport AS som var i retten og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at Løland Transport AS har en samlet gjeld på 1.323.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 150.000 kroner.

Løland Transport AS hadde en omsetning på 5,3 millioner kroner i 2016 og fikk samme år et negativt resultat på 724.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Murerfirma har gått konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at Løland Transport AS er ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. februar i år.

LES OGSÅ: Ut i Naturen slått konkurs