Foto: Thor Erik Waage

Transportfirma gikk konkurs

Transportfirmaet klarte ikke lenger å betjene gjelden.

Det var Budspesialisten AS som onsdag var i Dalane tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 4.813.190 kroner og at selskapets aktiva, som består av en PC og en verktøyvogn, med en samlet anslått verdi på 188.000 kroner.

Det ble også opplyst at Budspesialisten AS har 17 ansatte og har drevet med budbil, følgebil, transportformidling, ekspresskjøring, VIP budtransport og ADR transport. 

Budspesialisten AS har hatt adresse i Hauge i Dalane og omsatte i 2019 for 22,2 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 68.000 kroner.

LES OGSÅ: Take away-sted gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dalane tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 8. desember.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs