Trafikkulykke med tre biler

Nødetetaene er på vei til Madlamarkveien.

Politiet i Sør-Vest melder om en trafikkulykke på Madlamarkveien i Stavanger.

Tre biler skal være involverte, og nødetatene er på stedet.

De tre involverte førerne er tilsynelatende i god form, og vurderes på stedet om de trenger videre helsehjelp. Det skal ikke være flere passasjerere i bilene. 

To av bilene er ikke kjørbare, og bilberging er på vei. 

Det vil være noe redusert framkommelighet på grunn av ulykken.

RA oppdaterer saken.