Trafikken sto stille i forbindelse bompengeaksjonen

Litt før klokken 18.00 onsdag melder politiet at trafikken står.

– Appellen starter nå. Trafikken står fra Verven og opp gjennom Bergelandstunnelen. Køene vil trolig forplante seg opp mot Kannik og E39 melder politet litt før klokken 18.00 onsdag.

Ifølge politiet er det også er det også noe trafikale problemer i Sandnes, men det går foreløpig greit. Demonstrantene har nå begynt å gå nedover Heigreveien. De benytter seg kun av høyre kjørefelt, melder politiet.

Det meldes om 500 demonstranter i Sandnes.

Klokken 18.15 melder politiet at trafikken på Bybrua går svært sakte i begge retninger.

Klokken 18.20 melder politier at det er anslagsvis 1000 demonstranter på stedet i Sandnes.

Det er en kø av biler bak demonstrantene. Denne vil trolig forplante seg når de kommer ned i Oalsgata, melder politiet.

Klokken 18.27 meldes at tallet på antall demonstranter blir stadig oppjustert i Sandnes. 

– De nærmer seg nå Oalsgata. Trafikken blir delvis dirigert på stedet for å unngå full stans, melder politiet.

Klokken 18.29 melder politiet at køen har løsnet noe i Kannik. Det er ikke lenger kø nedover mot Bergelandstunnelen. Fra innslaget i tunnelen og retning Fiskepiren/Bybrua står trafikken stille. Det går hovedsakelig utover demonstrantene på stedet, melder politiet.

Klokken 18.43 melder politiet at Demonstrasjonen foregår innenfor gitte vilkår og går fint for seg i Sandnes. Toget har ankommet Oalsgata/Folkvordveien og er nå på vei i retur.

Et par minutter senere ble det meldt at siste bil i demonstrasjonen kjører nå fra Grasholmen. Appeller og sang avsluttes og folk er på vei hjem. Trafikken står stille i Haugesundsgata.

Politiet har også meldt om en trafikkulykke mellom MC og bil i Storhaugtunnelen.

Litt før klokken 19.00 ble det meldt at trafikken er i ferd med å løse seg opp på Bybrua, men like etter kom det melding om at trafikken står i begge retninger.

Samtidig kom det melding om at trafikken går som normalt i Oalsgata i Sandnes.

Klokken 19.06 ble det meldt at det er forventet at køene vil vedvare den neste timen. I Kannik flyter trafikken nå som normalt.