Foto: NTB scanpix

Tok penger fra eget firma

Forsynte seg med store beløp fra eget firma.

48-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Mannen var siktet for grov økonomisk utroskap og overtredelser av merverdiavgiftsloven.

Bakgrunnen for det var at han i perioden fra 15. april til 2. desember 2011 som daglig leder og styreleder i et renholdsfirma, og i strid med dette firmaets interesser, utstedte fakturaer til firmaets kunder.

Samtidig sørget han for at pengene ble innbetalt på en konto tilhørende hans kone.

Samlet betaling til denne kontoen utgjorde 390.890 kroner.

I perioden fra juli 2011 til juli 2012 brukte han også et annet firma som tilhørte en annen person.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Brukte annen person

På denne måten fikk den andre personen innbetalt 1.379.372 kroner som han overførte til 48-åringen eller andre personer etter 48-åringens instruks.

Også i perioden fra juli til oktober 2012 brukte han den samme metoden.

Denne gangen var det snakk om et byggefirma som 48-åringen var styreleder for.

Denne gangen fikk den andre personen innbetalt 358.098 kroner som han videre overførte til 48-åringen eller til andre personer etter 48-åringens instruks.

Fra september 2013 til desember 2014 brukte han også byggefirmaets midler til å betale privat oppussingskostnader med et beløp på 768.214 kroner.

I tillegg ble 48-åringen dømt for momsbedrageri der det unndratte beløpet er på litt over 400.000 kroner.

LES OGSÅ: – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p***

Størrelse sentralt

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at beløpets størrelse var sentralt for straffeutmålingen.

Det totale beløp på de straffbare handlingene er på omkring 3,4 millioner kroner og at straffen i utgangspunktet skulle ha vært fengsel i omkring tre år.

Samtidig la retten noe vekt på 48-åringens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed ble straffen satt til fengsel i ett år og fire måneder.

I tillegg mistet han retten til å være daglig leder og styreleder i et selskap i tre år.

Han fikk også inndratt 1.869.418 kroner.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex