To byggefirmaer konkurs

Mandag ble to byggefirmaer slått konkurs i henholdsvis Stavanger tingrett og Jæren tingrett.

Det var Skatt Vest og Stavanger kemnerkontor som begjærte en 40 år gammel mann fra Våland konkurs.

40-åringen har drevet et enkeltpersonforetak som tømmermann.

LES OGSÅ: Gartnerfirma på Sola konkurs

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var at han skyldte til sammen 171.581 kroner i utestående merverdiavgift fra 2014 og 2015, samt restskatt fra 2014.

40-åringen møtte ikke i rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Rekrutterings- og bemanningsfirma konkurs

Konkursbegjæringen og innkallingen har vært forkynt ved oppslag og post, og det har også blitt gjort forsøk på å få kontakt med ham via telefon uten at dette har lyktes.

Retten kom til at han var insolvent og at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

LES OGSÅ: Byggefirma på Klepp konkurs

Mandag gikk også en tømmermann (39) i Sandnes konkurs.

Også han har drevet en enkeltpersonforetak og også her var det Skatt Vest som kom med konkursbegjæringen.

LES OGSÅ: Kiropraktor konkurs

39-åringen skylder 82.228 kroner i merverdiavgift og opplyste i Jæren tingrett at han ikke kunne betale kravet og at han håpet å klare seg til sesongen begynner.

Retten kom også her til at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet 22. april.

LES OGSÅ: Vaktmesterfirma konkurs