Tidligere ansatte forsøkte å slå firma konkurs – det kan de angre på

To tidligere ansatte krevde nesten én million kroner i lønn og feriepenger. Til slutt var det de selv som måtte punge ut.

Saken var oppe i Jæren tingrett i slutten av forrige uke.

Der begjærte to tidligere ansatte i firmaet at dette ble slått konkurs av retten.

Firmaet det er snakk om ligger i Sandnes og driver innenfor oljebransjen.

Kravene fra de to ansatte var på henholdsvis 467.535 kroner og 506.689 kroner.

Ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett har det vært en tvist mellom de to arbeidstakerne og det aktuelle firmaet.

Blant annet viser retten til at det er dokumentasjon som tilsier at de to saksøkerne har startet opp og drevet konkurrerende virksomhet i den aktuelle perioden.

Ifølge retten underbygges dette særlig av en forliksavtale og ifølge retten er det ikke nevnt noe om lønnskrav i denne avtalen.

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs

– Ikke bevist

Retten viste også til e-poster angående konfidensialitetsavtale og at denne taler ytterligere for at saksøkerne har arbeidet i sitt eget selskap og ikke i det aktuelle selskapet i perioden de krevde lønn for.

«Ut fra en samlet vurdering, og i lys av det skjerpede beviskravet, finner retten det dermed ikke bevist at saksøkerne har opptjent lønnskravene som ligger til grunn for konkursbegjæringen», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Retten måtte også ta stilling til om det aktuelle selskapet var insolvent.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Må betale

Konklusjonen var at det ikke foreligger insolvens og konkursbegjæringen ble dermed ikke tatt til følge.

Retten kom til at firmaet hadde vunnet saken og at det hadde krav på full erstatning for sine sakskostnader.

Dermed ble de to tidligere ansatte dømt til å betale firmaet 144.375 kroner til firmaet i sakskostnader.

I tillegg må de også dekke egne sakskostnader med 86.756 kroner.

LES OGSÅ: Konkurs mann må punge ut til bank

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine