Jæren tingrett.

Thairestaurant gikk konkurs

Onsdag var det slutt for en thairestaurant i distriktet.

Det var Royal Thai Restaurant AS som onsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Royal Thai Restaurant AS har holdt til i Langgata i Sandnes og opplyste at den samlede gjelden var på 935.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 214.000 kroner.

Restauranten har hatt elleve ansatte.

Royal Thai Restaurant AS omsatte i 2018 for 3,5 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 157.000 kroner.

LES OGSÅ: Artist slått konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. september i år.

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs