Teknologifirma slått konkurs

Møtte ikke i retten og betalte ikke moms.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Infotronic ANS ble slått konkurs og bakgrunnen for det var et krav på 249.123 kroner i skyldig moms.

Infotronic ANS har blant annet drevet med utvikling av et konsept ment brukt til lakseoppdrett. Firmaet omsatte for 2,1 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et resultat før skatt på 192.000 kroner.

Ingen fra firmaet møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn. Det ble også lagt til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for
– og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma slått konkurs