Tatt med promille – må ut med 143.000 kroner

Kostbar kjøretur for mann.

En 53 år gammel mann fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for promillekjøring.

Der kom 53-åringen med en uforbeholden tilståelse og retten fant det bevist at 7. juni i år hadde kjørt bil i Nedre Holmegate med 1,34 i promille.

Kjøringen fant sted omkring klokken 01.10 den aktuelle dagen.

Stavanger tingrett viste til at det var regnvær denne natten, men ellers gode kjøreforhold. Ifølge 53-åringen var det ikke annen trafikk på den strekningen han kjørte.

LES OGSÅ: Kom ut av tunnel i 142 km/t

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde kjørt i sentrum med høy påvirkningsgrad, og at risikopotensialet ved kjøringen var stort.

I formildende retning la retten vekt på 53-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager.

Når det gjaldt botens størrelse viste retten til at 53-åringen i fjor hadde en inntekt på 1.144.000 kroner. Dermed ble han dømt til å betale 143.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: Tatt med 4,04 i promille

LES OGSÅ: Tatt med promille – må betale 150.000 kroner