Tatt for å ha kjørt bil med promille – fikk covid-19-rabatt

Sto i ro og ventet på en bilberger etter at han hadde kollidert med bilen.

Natt til 14. april i fjor var den 27 år gamle mannen og kjørte bil på Tasta.

Da politiet kontaktet ham sto han i ro og ventet på en bilberger etter at han hadde kollidert med bilen.

Blodprøven, som ble tatt av ham, viste at han var påvirket av narkotiske tabletter, hasj og alkohol tilsvarende en promille på over 1,2.

LES OGSÅ: Mann fikk inndratt 4,5 millioner kroner

Over flere kilometer

Retten kom til det var skjerpende at kjøringen hadde medført et trafikkuhell med materielle skader – og at kjøringen fant sted over flere kilometer.

I formildende retning ble det lagt vekt på at 27-åringen har erkjent forholdet og at det har tatt svært lang tid før saken har kommet for retten.

«Saken var ferdig etterforsket i mai 2019. Det er liggetid fram til tiltale blir tatt ut 17. april 2020. Deretter er det noe lang berammingstid i tingrett i forbindelse med covid-19 pandemien. Retten har kommet til, under noe tvil, at fengselsstraffen kan gjøres betinget som foreslått av aktor som følge av den lange saksbehandlingstiden», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 30 dager og en bot på 25.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og fire måneder og må avlegge full, ny førerprøve for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: Innrømmet bilkjøring mens han satt i taxi

LES OGSÅ: «Heisann, eg foreslår at du droppe den anmeldelsen;)»