Tante løy om voldtekt

Snakket ikke sant da hun anmeldte nevøen.

En 57 år gammel kvinne møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha kommet med falsk forklaring.

Dette ved at hun 31. desember 2017 ringte til politiet og anmeldte nevøen sin for å ha voldtatt henne samme dag.

Som en følge av dette ble nevøen pågrepet, i et nyttårsselskap der han var sammen med kjæresten og sin familie samme dag og satt i arresten. Det ble også foretatt en kroppslig undersøkelse av ham.

LES OGSÅ: Skal ha truet billettør med at han skulle p*** ham

Hadde alibi

Det ble foretatt etterforskning i forbindelse med anmeldelsen, og den konkluderte med at nevøen hadde alibi for hele den aktuelle dagen. Han ble derfor løslatt påfølgende dag. 

Da tanten ble foreholdt opplysningene om nevøens alibi, opprettholdt hun sin forklaring.

Voldtektssaken ble henlagt, begrunnet med at etterforskningen med særlig styrke viste at intet straffbart forhold hadde funnet sted, i juni 2018.  

LES OGSÅ: Kvinne uten billett skal ha slått bussjåfør

Ble anmeldt

57-åringen ble anmeldt for å ha kommet med falsk forklaring i september samme år. 

Også da hun møtte i retten hevdet hun at hun var blitt voldtatt av nevøen.  

Stavanger tingrett kom til at en kunne se helt bort fra hennes forklaring. 

I den forbindelse ble det vist til nevøens alibi og rettsmedisinske undersøkelser som har  utelukket at det har vært noen som helst seksuell kontakt mellom kvinnen og nevøen. 

LES OGSÅ: Mens mannen slo ned en kvinne, satt politiet og fulgte med på overvåkingskamera

Lettere psykisk utviklingshemmet

De rettspsykiatriske sakkyndige har konkludert med at kvinnen er lettere psykisk utviklingshemmet, noe som fikk betydning for straffeutmålingen. I tillegg la retten også vekt på at saken har blitt gammel uten at 57-åringen kan lastes for dette.

Kvinnens forsvarer la ned påstand om hun ble dømt til samfunnsstraff .

”Når retten likevel har kommet til at det ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra utgangspunktet om ubetinget fengsel er det etter en helhetlig vurdering av den straffbare handlingens alvor og de sterke allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende. Dette innebærer at det må gis en følbar reaksjon”, heter det i dommen. 

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 60 dager, og hun må også betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til nevøen.  

LES OGSÅ: Var på byen, sølte i bilen, banket samboeren og kjørte av gårde med promille