Takeaway-sted har gått konkurs

Tirsdag gikk et takeaway-sted i distriktet konkurs.

Det var firmaet Wrap And Roll AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Wrap And Roll AS har drevet med takeaway og har holdt til på Kilden i Hillevåg.

I tillegg har firmaet hatt en ambulerende bil i form av en «food truck».

Stedet har blant annet drevet med takeaway i form av makiruller og annen asiatisk inspirert mat.

Wrap And Roll AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 225.832 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 103.381 kroner.

LES OGSÅ: Bakeriutsalg gikk konkurs

Firmaet ble etablert i 2017 og omsatte samme år for 707.000 kroner. Resultat var et negativt beløp med 198.000 kroner før skatt.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. januar neste år.

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs