Tacofirma ble slått konkurs

Slutt for firma som har drevet med meksikansk mat.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Lamexikana.no AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et beløp på 77.406 kroner i skyldig moms.

Lamexikana.no har holdt til i Stavanger og har drevet med salg av meksikansk mat og utstyr til kjøkkenet.

Ingen fra firmaet møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Artist slått konkurs

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. desember i år.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs