Sykmeldt butikksjef dømt for trygdesvindel av 285.539 kroner

En 41 år gammel kvinne er nylig dømt for trygdesvindel

Dette for å ha fått utbetalt 285.539 kroner i sykepenger fra Nav.

I perioden 18. oktober 2010 til 28. september 2011 var kvinnen helt eller delvis sykmeldt i stillingen sin som daglig leder i en butikk i Sandnes.

I samme periode arbeidet hun som selvstendig næringsdrivende uten å opplyse om dette til Nav.

Retten kom til at hun skulle dømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri, og mente at hun burde ha forstått at hun skulle ha opplyst Nav om den selvstendige næringsvirksomheten.

Ruskjøring

I tillegg ble også kvinnen dømt for ruskjøring.

Både 1. januar og 31. august i fjor kjørte hun bil til tross for at hun var ruspåvirket tilsvarende mer enn 1,2 i promille.

 31. august, 4. november og 18. november i fjor kjørte hun også bil uten å ha gyldig førerkort.

Dømt til fengsel

I forbindelse med straffeutmålingen kom Jæren tingrett til at trygdebedrageriet lå tett opp mot forsett og vinnings hensikt.

Retten kom til at det var noe formildende at beløpet er betalt tilbake i sin helhet.

Videre ble det lagt vekt på at trygdebedrageriet var blitt noe gammel uten at 41-åringen kunne lastes for det.

Straffen ble fengsel i fire måneder der to av disse ble gjort betinget.

Hun må også betale 35.000 kroner i bot og mistet førerretten i fire år.

For å få denne tilbake må hun avlegge førerprøven på nytt.