Svindlet Nav på nytt

Mann dømt for nytt trygdebedrageri.

Det var en 47 år gammel mann som nylig var i Stavanger tingrett tiltalt for trygdebedrageri. Der kom mannen med en uforbeholden tilståelse.

I perioden fra 28. august 2017 til 10. juni 2018 førte mannen opp at han jobbet null timer på meldekortene han sendte til Nav.

Dette førte til at han fikk utbetalt 179.685 kroner som han ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett kom til at mannen skulle dømmes for trygdebedrageri. I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at mannen tidligere er dømt for trygdebedrageri i desember 2015 – og at denne dommen var ferdig sonet i juni 2016.

LES OGSÅ: Svindlet Nav mens han jobbet i parkeringsselskap

«Tiltalte foretok de nye straffbare forholdene i perioden 28.08.2017 til 10.06.2018. Det gikk således bare litt over ett år fra fullbyrdelsen av forrige dom til han på ny begynte med trygdebedrageri», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

I formildende retning la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Dermed ble straffen 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

LES OGSÅ: Ba Nav-ansatt om å «brenne i helvete» da han fikk jobb

LES OGSÅ: Kalte Nav-ansatte for Satans døtre