Sveisefirma slått konkurs

Et firma som har drevet med sveising og platearbeid ble tirsdag slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som ba om at retten slo en 49 år gammel mann fra Sandnes konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 620.255 kroner i skyldig skatt og avgifter.

49-åringen er innehaver av et enkeltpersonforetak som har drevet med sveising og platearbeid.

LES OGSÅ: Hudpleiefirma slått konkurs

49-åringen erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste i retten at han ikke hadde noen nevneverdige eiendeler.

Han forklarte også at virksomheten er innstilt, erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Stort grossistfirma har gått konkurs

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 49-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I den forbindelse ble det vist til at det i juli i år er holdt utleggsforretning mot 49-åringen uten at det ble oppnådd betryggende sikkerhet for saksøkernes krav.

LES OGSÅ: Mor drev spisested – sønnen slått konkurs

Dermed la retten til grunn at 49-åringen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. november i år.

LES OGSÅ: Stor brudesalong har gått konkurs