Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Stort malerfirma gikk konkurs

14 ansatte mister jobben.

Det var firmaet Sundt & Vigrestad AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Sandnes og er et malerfirma som tilbudt alt innen innvendig og utvendig malerarbeid, byggrengjøring, betongrehabilitering samt brannbeskyttelse av trevirke.

Sundt & Vigrestad AS opplyste i retten å ha en gjeld på 2,5 millioner kroner. Det ble også opplyst at selskapets aktiva var satt til null kroner i verdi på grunn av usikkerhet for motkrav.

Firmaet omsatte for 14,1 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 77.000 kroner.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs – hadde ikke mulighet for å betale skatt

Sundt & Vigrestad AS ble etablert i 1997 og firmaet har hatt 14 ansatte.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdte den 5. september.

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs

LES OGSÅ: Burgersted gikk konkurs