Stor aktør i byggebransjen konkurs

En stor aktør i byggeindustrien har gått konkurs. 41 ansatte mister jobben.

Det var firmaet Stål og Fasade AS som onsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Stål og Fasade AS holder til i Sandviksveien i Hillevåg og har drevet med metallkonstruksjoner til blant annet byggebransjen.

Stål og Fasade AS ble startet i 2009 og har siden etablert seg som en betydelig aktør i det regionale markedet, men har hatt hele landet som arbeidsfelt.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

Firmaet har produsert og levert stålkonstruksjoner og fasadekledning, blant annet til industribygg, sykehus, kjøpesentre og boligprosjekter og så videre.

Blant annet leverte Stål og Fasade AS bærestål, tak og innervegger i forbindelse med den siste utbyggingen av Kvadrat.

Stål og Fasade AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 31.276.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 19,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Stort grossistfirma har gått konkurs

Virksomheten var fram til onsdag igangværende og antall ansatte er 41.

Stål og Fasade AS omsatte i 2016 for 93,3 millioner kroner.

Samme år fikk Stål og Fasade AS et negativt resultat før skatt på 3,9 millioner kroner.

LES OGSÅ: Bryggeri har gått konkurs

Retten kom til at Stål og Fasade AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. januar neste år.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma i Hillevåg slått konkurs