Stoppet ikke for kontroll, måtte hentes inn av politiet og betale forelegg på stedet

12 fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Trafikkontrollen ble holdt på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

På grunn av for dårlig lastesikring fikk tre sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også ilagt kjøreforbud til to førere som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

På grunn av lastbredden var større enn tillat fikk én sjåfør kjøreforbud.

LES OGSÅ: Transportfirma ble tvangsoppløst

Tre sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av feil merking av spesialtransport.

Én lastebil fikk kjøreforbud på grunn av skade i underkjøringshinder.

Én fisketransport fikk bruksforbud grunnen store avrenninger fra lasten.

Dokumentkontrollen viste også at en utenlandsk transportør ikke hadde nødvendig dokumenter med for internasjonal transport. Transportøren fikk bruksforbud og dokumentgebyr.

Sist, men ikke minst så var det en utenlandsk sjåfør som ikke stoppet ved kontrollen.

Ifølge vegvesenet ble føreren innhentet av politiet og fikk et forelegg på 8000 kroner som vedkommende måtte betale på stedet.    

LES OGSÅ: Kjørte ulovlig med denne hengeren på E 39

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten