Stoppet ikke for kontroll

... men sjåføren kom ikke langt før han ble hentet inn igjen. Nå er han anmeldt.

Det var under en tungtransportkontroll på E 39 mandag kveld at en utenlandsk fører ikke stanset for Statens vegvesens kontrollører og forsøkte å unndra seg kontroll.

Sjåføren slapp imidlertid ikke unna, men kjøretøyet ble innhentet og ført tilbake til Krossmoen kontrollplass ved E 39.

– Han ble anmeldt og tatt hand om av politiet. Kjøretøyet og godset blir stående til forholdet er avgjort, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre med rosa damesko i vinduet

Flere feil og mangler

Totalt var 126 kjøretøy inne på kontrollplassen. 12 tunge kjøretøy ble plukket ut til utvidet kontroll, mens de resterende114 ble visuelt kontrollert uten mangler. 

De utvidede kontrollene førte til flere reaksjoner fra veimyndighetene. Blant annet blir et transportforetak anmeldt for bruk av utenlandsk kjøretøy i Norge uten å ha papirene for dette i orden. 

– Selskapet har operert med danskregistrerte kranbiler i Norge uten de riktige tillatelsene, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.

Fire kjøretøy fikk pålegg om og utbedre mangler med bremsene før videre kjøring ble tillatt.

LES OGSÅ: Dette vogntoget fikk ikke fortsette ferden