Stenger Byfjordtunnelen i 15 minutter

Byfjordtunnelen på E 39 må stenges i 15 minutter i dag på grunn av sprengningsarbeid.

Veitrafikksentralen melder at E 39 Byfjordtunellen må stenges midlertidig i to perioder tirsdag og onsdag.

Stengingen skjer i tidsrommene 12.00-12.15 og 22.00-22.15.

Stengingen skjer som følge av sprengningsarbeid på stedet, melder vegvesenet.

Trafikanter bes være oppmerksom på tidspunktene.