Spisested gikk konkurs

Onsdag gikk et spisested i distriktet konkurs.


Det var en arbeidstaker som begjærte at en kvinne i 40-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 21.131 kroner i utestående lønn og feriepenger.

Kvinnen som ble begjært konkurs har drevet et spisested ved E 39 i Sør-Rogaland som et enkeltpersonforetak.

Kvinnen møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Retten kom til at den skulle legge arbeidstakerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Bakeriutsalg gikk konkurs

Jæren tingrett kom også til at arbeidstakeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan dekke gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten la til grunn at kvinnen i 40-årene var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. januar 2019.

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs