Annonse
Illustrasjonsfoto.

Solsenter slått konkurs

Firmaet bak et solsenter i Sandnes ble torsdag slått konkurs i Jæren tingrett.

Annonse
Roganytt

Det var Skatt Vest og Sandnes kemnerkontor som begjærte at firmaet Centrumsol AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 130.860 kroner i skyldig merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, tvangsmulkt og renter.

LES OGSÅ: Gravefirma slått konkurs

Firmaet har stått bak driften av et solsenter i Sandnes. Styreleder i firmaet møtte ikke i retten, da namsmannen ikke har lykkes i å forkynne innkallingen.

Styrelederen skal, ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett, ha flyttet til ukjent adresse i utlandet.

Rettsmøtet har tidligere blitt avlyst av samme årsak. Denne gang besluttet imidlertdig retten at vilkårene for å behandle konkursbegjæringen likevel var tilstede, selv om innkallelsen ikke var forkynt.

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs

Retten kom videre til at det ikke var holdepunkter for at Skatt Vest og Sandnes kemnerkontor sin framstilling av forholdene er uriktig. Og at kravene mot firmaet er reelle.

– Det er ikke grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs

Retten viste også til at det er avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og dermed legger retten til grunn at skyldner er insolvent.

Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var derfor tilstede.

LES OGSÅ: Drev med markedsføring – slått konkurs

Advokat Hege Merethe Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. januar neste år.

LES OGSÅ: Høytrykksfirma slått konkurs

Annonse