Skatt Vest. Foto: Roy Storvik

Snekkerfirma slått konkurs

Mandag var det slutt for et snekkerfirma.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 36 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 145.570 kroner i skyldig skatt og tvangsmulkt.

36-åringen har drevet et snekkerfirma på Jæren som et enkeltpersonforetak og bestred ikke at skattemyndigheten har et krav mot ham.

Jæren tingrett kom til at betalingsproblemene var ikke forbigående og at skyldneren var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge. 

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil blir avholdt den 17. juni i år.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs av ansatt

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs