Hans Kyllingstad blir den siste lensmannen på Klepp... og den første politikontakten. Foto: Kent Skibstad/NTB scanpix

Slutt for lensmannen i Klepp

Onsdag er siste åpningsdag for Klepp lensmannskontor.

Fra onsdag erstattes nemlig Klepp lensmannskontor med politikontakt, som er en del av nærpolitireformen som nå gjennomføres i landet.  

Lensmann i Klepp i dag er Hans Kyllingstad. Han blir også fungerende politikontakt for Klepp.

Det melder Sør-Vest politidistrikt.

– Påvirker ikke beredskapen

Selv om kommunen ikke har eget lensmannskontor lenger, er det viktig å presisere at den nye ordningen ikke vil påvirke beredskapen.

Klepp ligger inne under den geografiske driftsenheten Jæren, Sandnes og Dalane.

– Når det skjer noe er det operasjonssentralen som styrer mannskapene i politidistriktet. Det er ikke lensmannskontoret som rykker ut på hendelser, men patruljene som er på hjul. I tillegg skal vi med reformen bli enda bedre på å flåtestyre patruljene våre, sier Bernt Norvalls, prosjektleder for Nytt politidistrikt i en pressemelding.

Historisk

 Det har vært mange lensmenn i Klepp før Kyllingstad, og det hele startet med Orm på Braut i 1551.

Nå er det altså over for lensmannsordningen.

Lensmann Kyllingstad har et godt samarbeid med Klepp kommune, og ser fram til fortsettelsen.

– Samarbeidet mellom oss fungerer veldig bra, og dette skal vi også utvikle til å bli enda bedre, sier han.

Ut og møte folk

Reformen skal bidra til at politiet endrer metodikk. Patruljene får flere oppgaver som går på forebyggende politiarbeid.

– Politikontaktene blir en integrert del i forebyggende- og patruljeseksjonen – de skal ut og møte folk. Vi har også fått en større operasjonssentral som dekker hele politidistriktet. I tillegg skal politiet bli bedre til å analysere og forstå utfordringene i kriminalitetsbildet gjennom bedre etterretning, sier Norvalls.

I alle kommuner

Det er etablert politikontakter i alle kommunene, og disse blir særlig viktige i de kommunene der lensmannskontorene legges ned, melder politiet.  

I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det skal legges ned 126 tjenestesteder i landet. De 12 politimesterne har selv blitt bedt om å gi sin innstilling til hvilke kontorer som skal legges ned.

I Sør-Vest er det besluttet at 9 av politidistriktets 27 tjenestesteder skal legges ned. I tillegg har politimester Hans Vik innstilt på at det opprettes ett nytt, på Stavanger lufthavn, Sola.

Etter at den formelle klagebehandlingen var avsluttet, presenterte Justis- og beredskapsdepartementet sin beslutning.

Det kom ikke klage fra Klepp kommune om å legge ned lensmannskontoret.