Slo samboeren og truet henne med å ta livet av katten hennes

Sendte film til samboeren og skrev at nå dør katten hennes.

27-åringen var tiltalt for en rekke punkter der han skal ha mishandlet samboeren sin.

I forhold til flere av punktene kom retten til at han skulle frifinnes.

Jæren tingrett kom imidlertid at han skulle dømmes for å ha satt seg på henne og slått henne i armen med knyttet neve.

I mai i fjor kastet han henne også i bakken og slo og sparket henne.

Jæren tingrett kom også til at han skulle dømmes for trusler mot fornærmede. Dette ved at han sendte en film av katten hennes med påfølgende tekst: «Nå dør, (kattens navn)».

27-åringen ble også dømt for å ha gått til angrep og slått samboerens mor i ansiktet slik at hun ble påført brudd i nesen.

I tillegg ble han dømt for en rekke overtredelser av besøksforbud mot samboeren. Når det gjaldt de to voldshandlingene mot samboeren kom retten til at disse ikke var av slik art eller alvorlighetsgrad at de isolert sett kvalifiserer som mishandling. I stedet kom retten til at han skulle dømmes for kroppskrenkelse.

LES OGSÅ: Kledde av kvinne, filmet og befølte henne på fuktig fest

Kontekst med krangling

Jæren tingrett la også til grunn at hendelsene hadde funnet sted i en kontekst med krangling, der det ikke kan ses bort fra at det også har vært utagerende oppførsel fra samboerens side.

«Samtidig er det ikke tvil om at de ovennevnte handlinger må ha gjort samboeren redd. Dette underbygges også av bruddene av besøksforbudet, som klart viser at 27-åringen har utvist manglende respekt for henne og manglende forståelse for den frykt han har utsatt henne for,» heter det i dommen.

LES OGSÅ: Dro opp kjolen til kvinne og tok henne på baken. Da fikk han bank

Må i fengsel

I forbindelse med straffeutmålingen la retten mest vekt på volden mot samboerens mor. Det ble også lagt noe vekt på at 27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse angående noen av tiltalepunktene.

Straffen ble fengsel i ti måneder. I tillegg ble han dømt til tre års kontaktforbud rettet mot samboeren.

Han ble også dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisningserstatning til henne og må også betale 4000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Direktør fikk en skikkelig dårlig kveld på byen