Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine

Hadde over 1,1 millioner kroner utestående hos mann.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var en rettskraftig fraværsdom fra forliksrådet i Gjesdal fra den 21. november 2017.

Ifølge 59-åringen fra Stavanger har han et forfalt krav mot 49-åringen fra Gjesdal på 900.000 kroner – og med tillegg i renter er kravet i dag på 1.125.762 kroner.

Da saken nylig var oppe i Jæren tingrett anførte 59-åringen og hans advokat at 49-åringen var insolvent.

De viste til at 49-åringen ikke har vist verken betalingsvilje eller – evne.

Det ble også vist til at 59-åringens krav, til tross for flere forsøk på å inndrive kravet fortsatt står ubetalt. Det er også holdt utleggsforretning mot 49-åringen i 2018 – og det har ikke vært mulig å foreta noen tvangssalg av 49-åringens eiendeler da saksøker hevdet at disse er overbeheftet.

Da 49-åringen forklarte seg i retten erkjente han å skylde det aktuelle beløpet til 59-åringen.

Han mente også at han kunne betale kravet – men ikke akkurat nå.

LES OGSÅ: Frisørsalong har gått konkurs

Gikk konkurs

To av 49-åringens selskap har tidligere gått konkurs. Han mener videre at det har skjedd en rekke feil i forbindelse med konkursbehandlingen og har krevd de to selskapene tilbakeført til seg – og mener at vilkårene for det er til stede.

Ifølge 49-åringen vil han være i stand til å betale 59-åringen i framtiden basert på følgende:

* Han har et krav som er til behandling i et forsikringsselskap og Finansklagenemnda.

* Konkursbehandling i de tidligere selskapene hans er ugyldig og han mener at vilkårene for tilbakelevering av boene er til stede.

* Han har et erstatnings krav mot Staten ved Brønnøysundregistrene.

* Han har fremmet et erstatningskrav om advokaten som har vært bostyrer i forbindelse med konkursene i de tidligere selskapene sine.

* Så snart han har fått tilbakelevert det ene selskapet sitt, vil han anlegge et søksmål mot et annet selskap.

LES OGSÅ: Roxel Tekniske AS gikk konkurs

– Ikke insolvent

49-åringen motsatte seg åpning av konkurs, nektet for at han var insolvent og mente at han hadde rett på store verdier som ikke er tilbakeført til ham. Han hevdet også at Staten er ansvarlig for å betale ham tilbake det han uriktig og ulovlig ble fratatt i forbindelse med konkursene.

Jæren tingrett kom til at det var en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til om 49-åringens krav og begjæringer vil føre fram og hvor mye han vil sitte igjen med i kroner og øre.

«Etter å ha gjennomgått den framlagte dokumentasjonen i saken, sammenholdt med 49-åringens forklaring under rettsmøtet, synes samtlige av nevnte krav å være ubegrunnede», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten kom at det var betydelig og klar sannsynlighetsovervekt for at 49-åringen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 6. november.

LES OGSÅ: Konkurs mann må punge ut til bank