Slik skal de sårbare barna ivaretas

Stavanger kommune har satt i gang et omfattende arbeid for å ivareta barn og unge under koronaepidemien.

Jone Skjelbred, kommunalsjef for barn, unge og familie i Stavanger kommune, sier at barn og unge i Stavanger står uten barnehage- og skoletilbud på grunn av den pågående koronaepidemien.

– Dette betyr at alle barn midlertidig har mistet en viktig arena i livet. Dette gir savn av kamerater og viktige voksenpersoner, mindre sosialt liv og tap av gode opplevelser. For noen barn betyr det at livet er blitt mer utrygt. For mange barn inneholder livet nå flere bekymringer enn det de opplever til daglig. Slik vil det være så lenge skoler og barnehager er stengt, sier Skjelbred.

LES OGSÅ: Kommunen med hjelpende hånd til lokalt næringsliv

Ulike tilnærminger

Han tilføyer at alle er opptatt av hvordan sårbare barn blir ivaretatt i disse dager.

– Det er ulike tilnærminger til dette. I Stavanger har vi erfaringer med faginnspill fra det vi kaller erfaringsformidlere. I vårt tilfelle ungdom som er i kontakt med barnevernet, sier Skjelbred til RA.

Ifølge Skjelbred har barnevernet et sett med ungdom som brukes som erfaringsformidlere.

– Dette for at barnevernet kan få råd fra disse ungdommene hvordan en kan jobbe med sårbare barn i dette tilfellet. Som voksne snakker vi best med folk vi kjenner og som vi er trygge på, sier Skjelbred og fortsetter:

– Det betyr at vi i Stavanger kommune har valgt et system der lærerne ringer opp elever og snakker med dem – helt motsatt av en alarmtelefon der barna må være den aktive og ikke kjenner den som er i den andre enden, sier Skjelbred.

Det skal avtales med hvert barn hvem de skal kunne kontakte dersom noe vondt skulle skje, eller om de trenger hjelp

Stavanger kommune vil også gjøre et krafttak for at alle barn som nå står uten skole eller barnehagetilbud skal ha minst én kjent voksen som de er tryggest mulig på og som følger dem. Dette samarbeider skole, barnehage, barnevern, helsesykepleiere og uteseksjonen om.

LES OGSÅ: Bekymret for digitale trusler i koronakrisen

Dette er tiltak kommunen har iverksatt:

Alle skoler lager en plan for oppfølging og kontakt, der telefon og mailadresser legges ut på skolens hjemmesider. Alle barn i Stavanger skal få et likeverdig tilbud.

Kontaktlærer eller miljøarbeider kontakter jevnlig sine elever direkte. Det skal legges til rette for å snakke trygt og fortrolig og eventuelt lage avtaler.

Det skal være mulig å sende melding til kontaktlærer utenom skoletiden og denne vil bli fulgt opp senest neste dag.

Alle skoler har en åpen telefon der voksne på skolen kan bli kontaktet på dagtid på et nummer som er gjort kjent for elevene.

Alle familier med barn i barnehage vil bli kontaktet jevnlig av en ansatt i barnehagen de kjenner fra før.

Kontaktpersonene i barnevernstjenesten vil følge opp barn som har barnevernstiltak jevnlig med direkte henvendelser.

Helsesykepleiere som ikke er omdisponert til andre oppgaver i smittevernberedskapen, skal være tilgjengelige for elevene på en kjent linje.

Uteseksjonen og andre tjenester i Ungdom og Fritid lager en plan for kontakt og oppfølging av ungdom de kjenner fra sine arenaer.

Stavanger kommune vil fortløpende evaluere disse ordningene sammen med barn og vurdere behov for ytterligere tiltak.

Det lages retningslinjer til tjenestene med råd fra barn og unge om hvordan henvendelser skal følges opp på en måte som er trygg for barna.

I tillegg vil barn og unge i Stavanger bli gjort kjent med nummeret til den nasjonale alarmtelefonen 116111 og telefonnummer 51899167 til barnevernsvakten i Stavanger som har beredskap hele døgnet.

Barnehagene og skolene har et omsorgstilbud for barn av foreldre/foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Omsorgstilbudet gjelder for barn i barnehage og elever under 12 år, og for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor begrenses tilbudet så mye som mulig. Hovedmålet er å redusere risiko for smitte av koronavirus, samtidig som man opprettholder viktige samfunnsfunksjoner.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Vi holder pusten