Slått konkurs etter mislighold av kontrakt

Skulle betale 18,4 millioner euro, men kom ikke med pengene.

Det var Wärtsilä Ship Design Norway AS har som har begjært at boet til Stavanger-firmaet OWD AS blir tatt under rettens behandling som konkursbo.

Kravet knytter seg til en misligholdt kontrakt, som gjelder mulig samarbeid om utvikling, design og levering av anlegg for produksjon av ferskvann fra saltvann. 

Mandag ble det i Stavanger tingrett åpnet konkurs i OWD AS.

Opprinnelig kontraktsum var på 28 millioner euro hvor første avdrag på 18,4 millioner euro ikke ble betalt.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs

Det ble framforhandlet en ny avtale med en kontraktsum på 41,7 millioner euro, der 8,8 millioner euro skulle betales inn ved kontraktsinngåelsen, men dette skjedde ikke.

Etter ny dialog ble det enighet om en ny tilleggsavtale med en kontraktsum på 30,7 millioner euro der 18,4 millioner euro skulle betales innen 14 dager etter kontraktsinngåelsen.

Heller ikke dette fant sted og det er dette som danner grunnlag for konkursbegjæringen.

I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det fram at OWD AS har en underbalanse i regnskapet på 18 millioner kroner. Dermed kom retten til at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkurbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. januar neste år.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

LES OGSÅ: Teknologifirma slått konkurs